Ogłoszenie z dnia 14.12.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą CHEMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 14.12.2020 r. piąty raz wezwano akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 3.10 w dniach roboczych (od … Czytaj dalej

Ogłoszenie z dnia 18.11.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą CHEMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18.11.2020 r. czwarty raz wezwano akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 3.10 w dniach roboczych (od … Czytaj dalej

Ogłoszenie z dnia 23.10.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą CHEMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23.10.2020 r. trzeci raz wezwano akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 3.10 w dniach roboczych (od … Czytaj dalej

Ogłoszenie z dnia 1.10.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą CHEMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30.09.2020 r. drugi raz wezwano akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 3.10 w dniach roboczych (od … Czytaj dalej

Ogłoszenie z dnia 08.09.2020r.

Zarząd Spółki pod firmą CHEMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 08.09.2020 r. pierwszy raz wezwano akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 3.10 w dniach roboczych (od … Czytaj dalej

Ogłoszenie z dnia 08.09.2020r.

Zarząd Spółki pod firmą CHEMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30.07.2020 r. została zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną – Biurem Maklerskim Pekao z siedzibą w Warszawie UMOWA O PROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY Spółki.