Wagon cysterna V=108m3

Wagon przeznaczony jest do transportu amoniaku, gazów skroplonych propan-butan oraz ich mieszanin (należących do grupy gazów niebezpiecznej kat. 2 wg przepisów RID). Konstrukcja jest zgodna z aktualnie obowiązującymi Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności – TSI-WAG oraz odnoszącymi się do nich kartami UIC, spełnia również wymagania międzynarodowego regulaminu dla przewozu kolejami towarów niebezpiecznych – RID.

Wagon posiada oznaczenie GE wg TSI-WAG i może się poruszać bez ograniczeń na wszystkich europejskich normalnotorowych liniach kolejowych.

Zbiornik o pojemności 108m3 i kodzie P26BH pozwala na transport następujących mediów:

  • amoniak,
  • butan,
  • izobutan,
  • but-1-en,
  • izobuten,
  • buten,
  • 1,3-Butadien,
  • propan,
  • propen,
  • mieszaniny węglowodorów i butadienów

Cysterna kolejowa V=108m3


Kontakt:

Dawid Kukofka

tel.: +48 32 39 33 168

fax: +48 32 39 33 301

email: dkukofka@chemet.com.pl