Wagon cysterna V=117m3

Wagon przeznaczony jest do transportu gazów skroplonych propan-butan oraz ich mieszanin (należących do grupy gazów niebezpiecznej kat. 2 wg przepisów RID). Konstrukcja jest zgodna z aktualnie obowiązującymi Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności – TSI-WAG oraz odnoszącymi się do nich kartami UIC, spełnia również wymagania międzynarodowego regulaminu dla przewozu kolejami towarów niebezpiecznych – RID.

Wagon posiada oznaczenie GE wg TSI-WAG i może się poruszać bez ograniczeń na wszystkich europejskich normalnotorowych liniach kolejowych.

Zbiornik o pojemności 117m3 i kodzie P27BH pozwala na transport następujących mediów:

 • butan,
 • izobutan,
 • but-1-en,
 • izobuten,
 • buten,
 • 1,3-Butadien,
 • propan,
 • propen,
 • mieszanina węglowodorów i butadienów,
 • mieszanina węglowodorów w stanie skroplonym (np. LPG)
 • chlorodifluorometan
 • fluoropentafluorek metanu
 • mieszanina dichlorodifluorometanu i 1,1-difluorometanu,
 • i inne gazy i mieszaniny gazów.

Cysterna kolejowa V=117m3


Kontakt:

Dawid Kukofka

tel.: +48 32 39 33 168

fax: +48 32 39 33 301

email: dkukofka@chemet.com.pl