Wagon cysterna V=125m3

Wagon przeznaczony jest do transportu butadienów oraz ciężkich gazów węglowodorowych (należących do grupy gazów niebezpiecznej kat. 2 wg przepisów RID). Konstrukcja jest zgodna z aktualnie obowiązującymi Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności – TSI-WAG oraz odnoszącymi się do nich kartami UIC, spełnia również wymagania międzynarodowego regulaminu dla przewozu kolejami towarów niebezpiecznych – RID.

Wagon posiada oznaczenie GE wg TSI-WAG i może się poruszać bez ograniczeń na wszystkich europejskich normalnotorowych liniach kolejowych.

Zbiornik o pojemności 125m3 i kodzie P11BH pozwala na transport następujących mediów:

 • butadieny stabilizowane,
 • butadieny i węglowodory, mieszanina stabilizowana,
 • butan,
 • buteny,
 • but-1-en,
 • cis-but-2-en,
 • trans–but-2–en,
 • dimetyloamina bezwodna,
 • etyloamina,
 • eter etylowo metylowy,
 • izobuten,
 • metyloamina bezwodna,
 • trimetyloamina bezwodna,
 • chlorek winylu stabilizowany,
 • węglowodory gazowe, mieszanina skroplona – mieszanina A,
 • izobutan,
 • eter metylowo winylowy stabilizowany.

Cysterna kolejowa V=125m3


Kontakt:

Dawid Kukofka

tel.: +48 32 39 33 168

fax: +48 32 39 33 301

email: dkukofka@chemet.com.pl