Firmom z branży logistyki kolejowej oferujemy oprócz kompletnych cystern kolejowych, także możliwość zamówienia samych zbiorników do przewozu niebezpiecznych i trujących substancji chemicznych.

Zbiorniki mogą być wykonane ze stali węglowej oraz ze stali kwasoodpornej w zależności od przewożonego medium  i wymagań klienta.

Przykładowe substancje, które mogą być transportowane w naszych zbiornikach:

 • butan,
 • izobutan,
 • but-1-en,
 • izobuten,
 • buten,
 • 1,3-Butadien,
 • propan,
 • propen,
 • mieszanina węglowodorów i butadienów,
 • mieszanina węglowodorów w stanie skroplonym (np. LPG),
 • chlorodifluorometan,
 • chloropentafluorekmetanu,
 • amoniak
 • inne gazy i mieszaniny gazów,
 • kwas siarkowy,
 • kwas solny,
 • nitrobenzen,
 • chlorek winylu,
 • produkty mineralne  i chemiczne,
 • inne ciekłe chemikalia.

Kontakt:

Dawid Kukofka

tel.: +48 32 39 33 168

fax: +48 32 39 33 301

email: dkukofka@chemet.com.pl