Poza kompletnymi cysternami kolejowymi oferujemy cysterny do przewozu niebezpiecznych i toksycznych substancji chemicznych.

Zbiorniki są projektowane i wykonywane z uwzględnieniem przewożonego medium w celu optymalnego doboru materiału,
średnicy zbiornika oraz jego długości.

W zależności od przewożonego medium zbiorniki mogą być wykonane ze stali węglowej (np. do przewozu gazów węglowodorowych) lub stali kwasoodpornej (np. do przewozu agresywnych substancji chemicznych).

Przykładowe substancje, które mogą być transportowane w naszych zbiornikach:

 • butan,
 • izobutan,
 • but-1-en,
 • izobuten,
 • buten,
 • 1,3-Butadien,
 • propan,
 • propen,
 • mieszanina węglowodorów i butadienów,
 • mieszanina węglowodorów w stanie skroplonym (np. LPG),
 • chlorodifluorometan,
 • chloropentafluorekmetanu,
 • amoniak
 • inne gazy i mieszaniny gazów,
 • kwas siarkowy,
 • kwas solny,
 • nitrobenzen,
 • chlorek winylu,
 • produkty mineralne i chemiczne,
 • inne ciekłe chemikalia.

Kontakt:

Dawid Kukofka

tel.: +48 32 39 33 168

fax: +48 32 39 33 301

email: dkukofka@chemet.com.pl

Cysterna do przewozu niebezpiecznych i toksycznych substancji chemicznych na hali produkcyjnej firmy Chemet
Cysterna do przewozu niebezpiecznych i toksycznych substancji chemicznych na hali produkcyjnej firmy Chemet