Pracuj w Chemecie!

Chemet SA to jeden z wiodących producentów urządzeń ciśnieniowych oraz wagonów cystern kolejowych w Europie oraz jeden z największych pracodawców w powiecie tarnogórskim. Nie osiągnęlibyśmy tej pozycji bez zaangażowania naszego zespołu. Doceniamy naszych pracowników, a nasza firma stała się gwarantem stabilnego zatrudnienia. 


Praktyki w Chemecie!

Chemet SA to jeden z wiodących producentów urządzeń ciśnieniowych oraz wagonów cystern kolejowych w Europie oraz jeden z największych pracodawców w powiecie tarnogórskim. Nie osiągnęlibyśmy tej pozycji bez zaangażowania naszego zespołu. Doceniamy naszych pracowników, a nasza firma stała się gwarantem stabilnego zatrudnienia. 

Dlaczego warto?


Pewne i bezpieczne zatrudnienie

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Możesz też czuć się bezpiecznie, bo jesteś objęty ubezpieczeniem grupowym.

Bogaty pakiet socjalny

Nie martwisz się kiedy jesteś chory, ponieważ jesteś objęty prywatną opieką medyczną. Kiedy cieszysz się zdrowiem, korzystasz z niego w pełni z pakietem MyBenefit – chodzisz na siłownię czy do kina z rodziną. Twoje pociechy dostają paczki na święta, a w trudnej sytuacji możesz skorzystać z naszego funduszu pożyczkowego.

Premie, dodatki i nagrody

Potrafimy doceniać dobrych pracowników. Premia motywacyjna, premia kwartalna, premia frekwencyjna, dodatkowe świadczenie z tytułu wypadku, dodatkowe płatne dni wolne od pracy – są na wyciągnięcie ręki!

Przyjazna atmosfera i bezpieczne warunki pracy

Lubimy wspólnie świętować – obchodzimy Dzień Kobiet, Dzień Metalowca, organizujemy dla wszystkich pracowników zakładową Wigilię.  Dbamy o przyjazną atmosferę i stwarzamy bezpieczne warunki pracy.

Prawdziwe możliwości rozwoju

Jeśli tylko chcesz się rozwijać, możesz brać udział w szkoleniach albo podjąć studia właściwe dla Twojego stanowiska pracy. Możesz też uczęszczać na niedrogie kursy językowe – coraz lepsza znajomość języków obcych otwiera przed Tobą możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Oferty pracy


Spawacz
Frezer
Konstruktor

Mistrz
Ślusarz / Monter
Ślusarz Remontowy / Mechanik Maszyn i Urządzeń

SPECJALISTA W DZIALE SPRZEDAŻY

ASYSTENT  DZIAŁU SPRZEDAŻY

Elektromonter / Elektryk
KONTROLER JAKOŚCI
Lakiernik

Program praktyk


Dla studentów uczelni technicznych (preferowane specjalizacje: mechanika, budowa maszyn, aparatura chemiczna, spawalnictwo) organizujemy praktyki studenckie na podstawie umowy z właściwą uczelnią.

Praktyki studenckie odbywają się w następujących sekcjach:

 • Dział Techniczny,
 • Służby Utrzymania Ruchu,
 • Wydział Produkcji,
 • Wydział Produkcji Zamiejscowej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 167,
 • Dział Kontroli Jakości,
 • Magazyn Wyrobów Gotowych,
 • Dział Transportu,
 • Dział Zakupów i Logistyki,
 • Dział Sprzedaży,
 • Biuro Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

Nie wykluczamy możliwości organizacji praktyki w innych niż w/w Działach.

Proces rekrutacji praktykantów składa się z etapów:

a) złożenie podania o przyjęcie na praktykę z wyszczególnieniem:

 • dotychczasowej edukacji (uczelnia, wydział, kierunek, specjalizacja, rok studiów),
 • pionu, w którym praktyka ma być realizowana i oczekiwań
 • czasu trwania praktyki,
 • dodatkowych informacji (np. dot. prawa jazdy, obsługa komputera, znajomości języka obcego)

b) analiza możliwości organizacji praktyki

c) rozmowa kwalifikacyjna

d) dostarczenie umowy.

Aplikacje prosimy wysyłać elektronicznie na adres praktyka@chemet.com.pl.


CHEMET S.A.
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry

Dział Human Resources
Tel.: (+48 32) 39 33 312
Tel: (+48 ) 723 959 493
Tel: (+48 ) 726 533 496 (Viber, WhatsApp, kontakt w języku rosyjskim i ukraińskim, контакт на русском и украинском языках).


E-mail: rekrutacja@chemet.com.pl

Polityka prywatności

Formularz aplikacyjny

Adresat:

Imię i Nazwisko:

Twoje CV (pdf, jpg, png lub tiff, max. 8mb)


Regulamin aplikacji


1. Do celów rekrutacji należy dostarczać jedynie następujące dane osobowe (zgodnie z KP art. 221 § 1 i 2): imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, numer telefonu), wykształcenie (w tym posiadane uprawnienia), przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

2. Kandydat nie powinien:
• podawać dawnych osobowych wykraczających poza zakres podany w pkt. 1 np.: stan cywilny, imiona współmałżonka i dzieci, imiona rodziców;
• dostarczać oryginałów/ kopii dokumentów np. dowód osobisty, świadectwa szkolne, dyplomy, kopie uprawnień;
• dostarczać dokumentów rekrutacyjnych bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Aplikacje do celów rekrutacji mogą być dostarczane drogą mailową lub osobiście w zamkniętej kopercie. Niedopuszczalne jest przekazywanie aplikacji w przezroczystych „koszulkach” lub wiązanych teczkach.

4. Na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy wyrazić zgodę poprzez zamieszczenie poniższej klauzuli w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko ……………………………………………….. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz
pozostałymi, obowiązującymi przepisami prawa.”

5. Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
• administratorem danych osobowych przekazanych do celów rekrutacyjnych jest CHEMET S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 47;
• przekazane dane osobowe przetwarzane będą w czasie trwania procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to przez rok od ich otrzymania;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzanych rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 i 2 KP oraz art. 6.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz pozostałymi, obowiązującymi przepisami prawa;
• dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
• posiada Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści swoich danych,
– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub pozostałe, obowiązujące przepisy prawa;
– podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

6. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

7. W sprawach wymienionych powyżej mogą Państwa kontaktować się pod adresem: ds@chemet.com.pl.