Pracuj w Chemecie!

CHEMET S.A. to jeden z wiodących producentów urządzeń ciśnieniowych oraz wagonów cystern kolejowych w Europie oraz jeden z największych pracodawców w powiecie tarnogórskim. Nie osiągnęlibyśmy tej pozycji bez zaangażowania naszego zespołu. Doceniamy naszych pracowników, a nasza firma stała się gwarantem stabilnego zatrudnienia. 


Praktyki w Chemecie!

CHEMET S.A. to jeden z wiodących producentów urządzeń ciśnieniowych oraz wagonów cystern kolejowych w Europie oraz jeden z największych pracodawców w powiecie tarnogórskim. Nie osiągnęlibyśmy tej pozycji bez zaangażowania naszego zespołu. Doceniamy naszych pracowników, a nasza firma stała się gwarantem stabilnego zatrudnienia. 

Dlaczego warto?


Pewne i bezpieczne zatrudnienie

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Możesz też czuć się bezpiecznie, bo jesteś objęty ubezpieczeniem grupowym.

Bogaty pakiet socjalny

Nie martwisz się kiedy jesteś chory, ponieważ jesteś objęty prywatną opieką medyczną. Kiedy cieszysz się zdrowiem, korzystasz z niego w pełni z kartą Multisport, a w trudnej sytuacji możesz skorzystać z naszego funduszu pożyczkowego.

Premie, dodatki i nagrody

Potrafimy doceniać dobrych pracowników. Premia motywacyjna, premia kwartalna, premia frekwencyjna, dodatkowe świadczenie z tytułu wypadku, dodatkowe płatne dni wolne od pracy – są na wyciągnięcie ręki!

Przyjazna atmosfera i bezpieczne warunki pracy

Lubimy wspólnie świętować – obchodzimy Dzień Kobiet, Dzień Metalowca, organizujemy dla wszystkich pracowników zakładową Wigilię.  Dbamy o przyjazną atmosferę i stwarzamy bezpieczne warunki pracy.

Prawdziwe możliwości rozwoju

Jeśli tylko chcesz się rozwijać, możesz brać udział w szkoleniach albo podjąć studia właściwe dla Twojego stanowiska pracy. Możesz też uczęszczać na niedrogie kursy językowe – coraz lepsza znajomość języków obcych otwiera przed Tobą możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Program praktyk


CHEMET S.A. oferuje praktyki i staże, które umożliwiają intensywny rozwój i zdobycie cennego doświadczenia w firmie z wieloletnim doświadczeniem. 

Program Praktyk / Staży to doskonały sposób na zdobycie wiedzy i doświadczenia, poznanie naszych procesów oraz uczenie się od najlepszych.

Zgłoś się do programu, jeśli jesteś:

 • studentem lub studentką studiów magisterskich,
 • studentem lub studentką ostatniego semestru studiów inżynierskich i planujesz kontynuować naukę.

Co oferujemy?

 • udział w szkoleniach wewnętrznych,
 • indywidualnego opiekuna praktyk,
 • feedback rozwojowy,
 • pracę w zespole profesjonalistów,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • doskonały początek kariery zawodowej. 

Z Chemetem:

 • w praktyce wykorzystasz wiedzę ze szkoły/ studiów,
 • poznasz od wewnątrz pracę w międzynarodowej organizacji,
 • elastycznie ustalisz czas swojej pracy,
 • rozwiniesz się pod okiem doświadczonych menedżerów,
 • otworzysz sobie drogę do ewentualnej rekrutacji do pracy.

Nasze praktyki kierujemy zwłaszcza do studentów i uczniów kierunków takich jak:

 • mechanika i budowa maszyn,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • specjalizacje kolejowe,
 • inżynieria elektryczna, elektrotechnika, elektroenergetyka, energetyka, mechatronika, elektronika, automatyka przemysłowa, mechanika.

Kogo szukamy?

Szukamy uczniów i studentów:

 • dyspozycyjnych w wakacje lub w niepełnym wymiarze godzin w ciągu roku,
 • cechujących się otwartością, zaangażowaniem, odpowiedzialnością i energią do działania,
 • ambitnych i wytrwale dążących do celu,
 • chcących się rozwijać, zdobyć nową wiedzę i doświadczenie.

Praktyczna wiedza ma sens – praktykuj z nami!

Aplikacje prosimy wysyłać elektronicznie na adres praktyka@chemet.com.pl.


CHEMET S.A.
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry

Dział Personalny:
Tel.: (+48 32) 39 33 312
Tel: (+48 ) 723 959 493
Tel: (+48 ) 726 533 496 (Viber, WhatsApp, kontakt w języku rosyjskim i ukraińskim, контакт на русском и украинском языках).


E-mail: rekrutacja@chemet.com.pl

Polityka prywatności

  Formularz aplikacyjny

  Adresat:

  Imię i Nazwisko:

  Twoje CV (pdf, jpg, png lub tiff, max. 8mb)


  Regulamin aplikacji


  1. Do celów rekrutacji należy dostarczać jedynie następujące dane osobowe (zgodnie z KP art. 221 § 1 i 2): imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, numer telefonu), wykształcenie (w tym posiadane uprawnienia), przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  2. Kandydat nie powinien:

  • podawać danych osobowych wykraczających poza zakres podany w pkt. 1 np.: stan cywilny, imiona współmałżonka i dzieci, imiona rodziców;

  • dostarczać oryginałów/ kopii dokumentów np. dowód osobisty, świadectwa szkolne, dyplomy, kopie uprawnień;

  • dostarczać dokumentów rekrutacyjnych bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  3. Aplikacje do celów rekrutacji mogą być dostarczane drogą mailową lub osobiście w zamkniętej kopercie. Niedopuszczalne jest przekazywanie aplikacji w przezroczystych „koszulkach” lub wiązanych teczkach.

  Zawsze należy wskazać stanowisko, na które się kandyduje np. w tytule maila.

  4. Przekazanie CV wraz ze wszystkimi zawartymi w nim informacjami jest dobrowolne i równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzonej rekrutacji.

  5. Na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji należy wyrazić zgodę poprzez zamieszczenie poniższej klauzuli w CV:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CHEMET S.A. w ciągu najbliższego roku”.

  6. Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:

  • administratorem danych osobowych przekazanych do celów rekrutacyjnych jest CHEMET S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 47;

  • przekazane dane osobowe przetwarzane będą w czasie trwania procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to przez rok od ich otrzymania;

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzanych rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 i 2 KP oraz art. 6.1. lit. a, b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz pozostałymi, obowiązującymi przepisami prawa;

  • dane osobowe będą przekazywane podmiotom wspierającym CHEMET S.A. w zakresie usług IT;

  • posiada Pani/Pan prawo:

  –  dostępu do treści swoich danych,

  –  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

  –  wniesienia sprzeciwu,

  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

  – wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub pozostałe, obowiązujące przepisy prawa;

  7. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

  8. W sprawach wymienionych powyżej mogą Państwa kontaktować się pod adresem: ds@chemet.com.pl.