Pracuj w Chemecie!

CHEMET S.A. to jeden z wiodących producentów urządzeń ciśnieniowych oraz wagonów cystern kolejowych w Europie oraz jeden z największych pracodawców w powiecie tarnogórskim. Nie osiągnęlibyśmy tej pozycji bez zaangażowania naszego zespołu. Doceniamy naszych pracowników, a nasza firma stała się gwarantem stabilnego zatrudnienia. 


Praktyki w Chemecie!

CHEMET S.A. to jeden z wiodących producentów urządzeń ciśnieniowych oraz wagonów cystern kolejowych w Europie oraz jeden z największych pracodawców w powiecie tarnogórskim. Nie osiągnęlibyśmy tej pozycji bez zaangażowania naszego zespołu. Doceniamy naszych pracowników, a nasza firma stała się gwarantem stabilnego zatrudnienia. 

Dlaczego warto?


Pewne i bezpieczne zatrudnienie

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Możesz też czuć się bezpiecznie, bo jesteś objęty ubezpieczeniem grupowym.

Bogaty pakiet socjalny

Nie martwisz się kiedy jesteś chory, ponieważ jesteś objęty prywatną opieką medyczną. Kiedy cieszysz się zdrowiem, korzystasz z niego w pełni z kartą Multisport, a w trudnej sytuacji możesz skorzystać z naszego funduszu pożyczkowego.

Premie, dodatki i nagrody

Potrafimy doceniać dobrych pracowników. Premia motywacyjna, premia kwartalna, premia frekwencyjna, dodatkowe świadczenie z tytułu wypadku, dodatkowe płatne dni wolne od pracy – są na wyciągnięcie ręki!

Przyjazna atmosfera i bezpieczne warunki pracy

Lubimy wspólnie świętować – obchodzimy Dzień Kobiet, Dzień Metalowca, organizujemy dla wszystkich pracowników zakładową Wigilię.  Dbamy o przyjazną atmosferę i stwarzamy bezpieczne warunki pracy.

Prawdziwe możliwości rozwoju

Jeśli tylko chcesz się rozwijać, możesz brać udział w szkoleniach albo podjąć studia właściwe dla Twojego stanowiska pracy. Możesz też uczęszczać na niedrogie kursy językowe – coraz lepsza znajomość języków obcych otwiera przed Tobą możliwości dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Oferty pracy


Spawacz

Praca Work Travail

Logistic Coordinator

Monter
Ślusarz remontowy
Lakiernik

Elektromonter

Program praktyk


CHEMET S.A. oferuje praktyki i staże, które umożliwiają intensywny rozwój i zdobycie cennego doświadczenia w firmie z wieloletnim doświadczeniem. 

Program Praktyk / Staży to doskonały sposób na zdobycie wiedzy i doświadczenia, poznanie naszych procesów oraz uczenie się od najlepszych.

Zgłoś się do programu, jeśli jesteś:

 • studentem lub studentką studiów magisterskich,
 • studentem lub studentką ostatniego semestru studiów inżynierskich i planujesz kontynuować naukę.

Co oferujemy?

 • udział w szkoleniach wewnętrznych,
 • indywidualnego opiekuna praktyk,
 • feedback rozwojowy,
 • pracę w zespole profesjonalistów,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • doskonały początek kariery zawodowej. 

Z Chemetem:

 • w praktyce wykorzystasz wiedzę ze szkoły/ studiów,
 • poznasz od wewnątrz pracę w międzynarodowej organizacji,
 • elastycznie ustalisz czas swojej pracy,
 • rozwiniesz się pod okiem doświadczonych menedżerów,
 • otworzysz sobie drogę do ewentualnej rekrutacji do pracy.

Nasze praktyki kierujemy zwłaszcza do studentów i uczniów kierunków takich jak:

 • mechanika i budowa maszyn,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • specjalizacje kolejowe,
 • inżynieria elektryczna, elektrotechnika, elektroenergetyka, energetyka, mechatronika, elektronika, automatyka przemysłowa, mechanika.

Kogo szukamy?

Szukamy uczniów i studentów:

 • dyspozycyjnych w wakacje lub w niepełnym wymiarze godzin w ciągu roku,
 • cechujących się otwartością, zaangażowaniem, odpowiedzialnością i energią do działania,
 • ambitnych i wytrwale dążących do celu,
 • chcących się rozwijać, zdobyć nową wiedzę i doświadczenie.

Praktyczna wiedza ma sens – praktykuj z nami!

Aplikacje prosimy wysyłać elektronicznie na adres praktyka@chemet.com.pl.


CHEMET S.A.
ul. Sienkiewicza 47
42-600 Tarnowskie Góry

Dział Personalny:
Tel.: (+48 32) 39 33 312
Tel: (+48 ) 723 959 493
Tel: (+48 ) 726 533 496 (Viber, WhatsApp, kontakt w języku rosyjskim i ukraińskim, контакт на русском и украинском языках).


E-mail: rekrutacja@chemet.com.pl

Polityka prywatności

Formularz aplikacyjny

Adresat:

Imię i Nazwisko:

Twoje CV (pdf, jpg, png lub tiff, max. 8mb)


Regulamin aplikacji


1. Do celów rekrutacji należy dostarczać jedynie następujące dane osobowe (zgodnie z KP art. 221 § 1 i 2): imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, numer telefonu), wykształcenie (w tym posiadane uprawnienia), przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

2. Kandydat nie powinien:
• podawać dawnych osobowych wykraczających poza zakres podany w pkt. 1 np.: stan cywilny, imiona współmałżonka i dzieci, imiona rodziców;
• dostarczać oryginałów/ kopii dokumentów np. dowód osobisty, świadectwa szkolne, dyplomy, kopie uprawnień;
• dostarczać dokumentów rekrutacyjnych bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Aplikacje do celów rekrutacji mogą być dostarczane drogą mailową lub osobiście w zamkniętej kopercie. Niedopuszczalne jest przekazywanie aplikacji w przezroczystych „koszulkach” lub wiązanych teczkach.

4. Na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy wyrazić zgodę poprzez zamieszczenie poniższej klauzuli w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko ……………………………………………….. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz
pozostałymi, obowiązującymi przepisami prawa.”

5. Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r informujemy, iż:
• administratorem danych osobowych przekazanych do celów rekrutacyjnych jest CHEMET S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 47;
• przekazane dane osobowe przetwarzane będą w czasie trwania procesu rekrutacji, a jeżeli kandydat wyrazi zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, to przez rok od ich otrzymania;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzanych rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 i 2 KP oraz art. 6.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz pozostałymi, obowiązującymi przepisami prawa;
• dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
• posiada Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści swoich danych,
– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia lub pozostałe, obowiązujące przepisy prawa;
– podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne.

6. Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

7. W sprawach wymienionych powyżej mogą Państwa kontaktować się pod adresem: ds@chemet.com.pl.