Zarząd Spółki pod firmą CHEMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30.07.2020 r. została zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną – Biurem Maklerskim Pekao z siedzibą w Warszawie UMOWA O PROWADZENIE REJESTRU AKCJONARIUSZY Spółki.