Zarząd Spółki pod firmą CHEMET Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 14.12.2020 r. piąty raz wezwano akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój nr 3.10 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 14:00 w terminie do dnia 12.02.2021 r.