CHEMET jest największym w Polsce i jednym z większych w Europie Środkowo-Wschodniej producentem szerokiego zakresu zbiorników ciśnieniowych: przenośnych, stacjonarnych oraz cystern kolejowych.

Początki produkcji sięgają lat 50-tych. Wówczas firma rozpoczęła dostawy pierwszych ciśnieniowych zbiorników procesowych dla przemysłu chemicznego. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych wdrożono do produkcji pierwsze zbiorniki przenośne na gazy skroplone (np. chlor, amoniak), przeznaczone w większości na eksport. Po przemianach ustrojowych lat 1989/1990 CHEMET, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rozwijającego się rynku gazu płynnego, wprowadził do seryjnej produkcji stacjonarne naziemne zbiorniki ciśnieniowe na gaz propan i propan-butan, przeznaczone do celów grzewczych, technologicznych oraz na stacje paliw LPG.

Pełna oferta firmy w zakresie produkcji zbiorników ciśnieniowych obejmuje również zbiorniki stacjonarne podziemne oraz zbiorniki magazynowe LPG, a także cysterny kolejowe – wykonane ze stali węglowych i wysokostopowych.


Kriogenika
Cysterny kolejowe
Zbiorniki Transportowe
Zbiorniki LPG i Stacje Autogazu
Aparatura procesowa