W związku z realizacją projektów objętych/aplikujących do objęcia umowami o dofinansowanie, poniżej znajdują się informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach ofertowych.

Podmioty zainteresowane realizacją dostaw proszone są o przedstawienie ofert zgodnie z warunkami określonymi w zamieszczonych zapytaniach ofertowych.

Informacja o wybranej ofercie, poza ogłoszeniem na stronie, przesyłana jest również do podmiotów, które złożyły oferty.

2020

2021