Połączenie doświadczenia i nowoczesnych technologii może dać znakomite efekty, tylko pod warunkiem zastosowania odpowiedniej polityki jakości.

Przez ponad pół wieku swego istnienia, CHEMET konsekwentnie prowadził politykę podnoszenia jakości swoich produktów i usług.

W dobie globalizacji gospodarki światowej, jakość traktowana jest jako swoista technika zarządzania przedsiębiorstwem, opierająca się na przeprowadzaniu szczegółowej kontroli podczas całego procesu realizacji zlecenia.


Stosowane technologie

Proces produkcyjny w CHEMECIE prowadzony jest obecnie na terenie dwóch zakładów w Tarnowskich Górach w zamkniętych halach produkcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 21 700 m2, przy całkowitej powierzchni zakładu 74 280 m2.

Produkcja w firmie opiera się na wykorzystaniu czterech podstawowych technologii wytwórczych:

 • spawalnictwa
 • obróbki skrawaniem
 • obróbki plastycznej na zimno i na gorąco
 • ślusarstwa montażowego.

Posiadany przez Spółkę park maszynowy wraz z wyposażeniem technicznym, zabezpieczają w pełni realizację cyklu produkcyjnego dla oferowanego asortymentu wyrobów, a w szczególności, unikalnych produktów specjalistycznych o dużym stopniu złożoności. Większość produktów CHEMETU, z uwagi na wymagane parametry pracy (wysokie ciśnienie, niskie lub wysokie temperatury), podlega określonym rygorom kontrolnym w sferze projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

TECHNOLOGIE SPAWANIA

Najważniejszym procesem technologicznym realizowanym w CHEMECIE jest spawanie.

W branży producentów urządzeń ciśnieniowych i aparatury procesowej, właściwa gama wdrożonych oraz precyzyjnie stosowanych metod spawalniczych decyduje o dopuszczeniu produktów do użytkowania przez organizacje odbiorowe (UDT, TÜV czy ASME). Dbając o najwyższą jakość spoin, firma CHEMET od lat korzysta zarówno z automatycznych i półautomatycznych urządzeń spawalniczych , jak również z najnowszych urządzeń do spawania ręcznego.

Obecnie w procesie technologicznym spawania wykorzystywanych jest pięć metod:

 • spawanie łukiem krytym – skrót wg ASME (SAW),
 • spawanie metodą MIG (tzn. elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego)
 • spawanie metodą MAG (tzn. elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) skrót wg ASME (GMAW),
 • spawanie drutem rdzeniowym proszkowym – skrót wg ASME (FCAW),
 • spawanie metodą TIG (tzn. elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) skrót wg ASME (GTAW),
 • spawanie elektrodą otuloną – skrót wg ASME (SMAW).

TECHNOLOGIE OBRÓBKI

Pod pojęciem technologii obróbki wykorzystywanej w CHEMECIE, rozumiemy szereg procesów technologicznych stosowanych w trakcie produkcji urządzeń ciśnieniowych.

Przy wykonywaniu specjalistycznych procesów technologicznych, związanych z obróbką cieplną, chemiczną lub plastyczną (wyżarzanie, pasywowanie, trawienie, tłoczenie dennic o dużej średnicy) CHEMET od wielu lat współpracuje z wyspecjalizowanymi kooperantami, gwarantującymi najwyższą jakość świadczonych usług, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Do najważniejszych procesów technologicznych związanych z szeroko rozumianą obróbką, należy zaliczyć:

 • procesy cięcia
 • toczenie
 • wiercenie
 • zwijanie blach
 • tłoczenie
 • śrutowanie
 • gięcie profili.

czytaj więcej na stronie Usługi obróbki mechanicznejPolityka jakości

Dla każdego klienta, realizując nasze wspólne aspiracje, chcemy być najważniejszym partnerem dostarczającym kompleksowe rozwiązania najwyższej jakości w zakresie urządzeń ciśnieniowych.

Cele jakości:

 • budowanie atmosfery sprzyjającej długookresowej współpracy z pozyskanymi KLIENTAMI i stałymi DOSTAWCAMI;
 • rozwój przedsiębiorstwa w kierunku dostosowania jego działalności do potrzeb i wymagań jakościowych rynku poprzez okresową analizę sił i słabości organizacji oraz szans i zagrożeń tkwiących w jej otoczeniu;
 • terminowe dostarczanie produktów i realizowanie usług;
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania dla optymalizacji kluczowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie;
 • dbałość załogi o racjonalizację kosztów przy utrzymaniu wysokiej jakości produktów i usług;
 • dobór kadr oraz doskonalenie ich wiedzy i umiejętności dla profesjonalnej i efektywnej realizacji procesów w Spółce;
 • doskonalenie i powiększanie zakresu oferowanych wyrobów poprzez wdrażanie nowych technologii produkcji;
 • analizę ryzyk procesów realizowanych przez organizację;
 • zaangażowanie kierownictwa w działanie Systemów Zarządzania Jakością oraz motywację wszystkich PRACOWNIKÓW do aktywnego uczestnictwa w realizacji POLITYKI JAKOŚCI.

System jakości

Dynamiczny rozwój CHEMETU na przełomie lat 80-tych i 90-tych, związany z rozpoczęciem seryjnej produkcji zbiorników LPG z przeznaczeniem na eksport do krajów Europy Zachodniej oraz z większą ilością umów zawieranych z zagranicznymi koncernami i firmami inżynieryjno-wykonawczymi, unaocznił konieczność wdrożenia i certyfikacji kompleksowych systemów zapewnienia jakości.


ISO 9001

Mając na uwadze rosnące wymagania jakościowe, wymuszone wzmożoną konkurencją w branży producentów aparatury procesowej, CHEMET podjął w roku 1995 decyzję o opracowaniu, wdrożeniu i certyfikacji Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z normą ISO 9001:1994, a obejmującego proces projektowania i wytwarzania wszystkich wyrobów zakładu. Wdrożenie Systemu zwieńczył w październiku 1997 roku audyt przeprowadzony przez przedstawicieli Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd., w wyniku którego CHEMET uzyskał Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości. Tym samym zamknięto pierwszy etap realizowanej przez Spółkę Polityki Jakości. Drugi etap rozpoczęty został w połowie 2002 i obejmował recertyfikację Systemu Zapewnienia Jakości według standardów ISO 9001:2000 (zarządzanie procesami). Procedura recertyfikacji została zakończona w roku 2003. Kolejną recertyfikację przeprowadzono w roku 2009 na zgodność z normamą ISO 9001:2008. Obecnie nasz system zarządzania jakością działa zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001:2015 i odnosi się do zakresu projektowania, wytwarzania i regeneracji ciśnieniowej aparatury procesowej oraz kolejowych wagonów-cystern jak i świadczenie kompleksowych usług obróbki cieplnej na zakładzie i u klienta.


Kontrola jakości

Przeważająca większość produktów CHEMETU, ze względu na bezpieczeństwo użytkowania oraz związane z tym przepisy odbiorowe, podlega ściśle określonym rygorom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w sferze projektowania, produkcji oraz eksploatacji.

W związku z powyższym, w trakcie realizacji zleceń produkcyjnych, przeprowadza się całą gamę czynności kontrolno-badawczych, do wykonania których CHEMET jest wyposażony w odpowiednią aparaturę badawczą. Ponadto, firma wyposażona jest we własne laboratorium, przeprowadzające szereg badań niszczących i nieniszczących.

BADANIA NISZCZĄCE

 • statyczna próba rozciągania
 • technologiczne próby zginania
 • próby udarnościowe
 • próby twardości metodą Rockwella, Vickersa, Bucholtza (powłok lakierniczych)
 • badania makro- i mikroskopowe.

BADANIA NIENISZCZĄCE

 • radiografia spoin
 • badania ultradźwiękowe materiałów i spoin
 • badania magnetyczno-proszkowe spoin
 • badania barwnym penetrantem
 • badania grubości powłok malarskich
 • badania szczelności powłok na przebicia elektrostatyczne.


Certyfikaty i dopuszczenia

Ze względu na profil swojej produkcji (urządzenia ciśnieniowe) CHEMET od samego początku swojej działalności, skoncentrował się na zapewnieniu wysokiej jakości dostarczanych produktów i usług, poprzez przestrzeganie norm, procedur oraz wymagań określonych w krajowych i międzynarodowych dopuszczeniach.

Rezultatem kilkudziesięcioletniej pracy w zakresie dopracowywania standardów jakości, są posiadane obecnie liczne uprawnienia, przyznane przez zagraniczne i krajowe instytucje odbiorowe:

CERTYFIKATY DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

CERTYFIKATY DLA PROCESU PRODUKCJI I OBRÓBKI CIEPLNEJ

D-16 Obróbka cieplna
B1

CERTYFIKATY DLA ZBIORNIKÓW LPG

CERTYFIKATY DLA ZBIORNIKÓW PRZENOŚNYCH NA GAZY SKROPLONE

CERTYFIKATY DLA CYSTERN KOLEJOWYCH