W uzupełnieniu oferty zbiorników LPG, CHEMET S.A. od wielu lat świadczy szeroki zakres usług, nieustannie dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb i wymagań klientów oraz użytkowników finalnych.


Usługi montażu, modernizacji, remontowe oraz serwisowe

CHEMET oferuje kompleksowy pakiet usług, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem produkowanych zbiorników oraz instalacji.

W ramach oferty zapewniamy:

• Kompleksowe montaże zbiorników w instalacjach LPG – we współpracy z magazynami fabrycznymi.
• Doradztwo techniczne w zakresie doboru zbiorników, budowy i montażu instalacji grzewczych oraz modułów autogazu.
• Renowacje i wykonanie nowych powłok antykorozyjnych zbiorników LPG.
Regeneracje i rewizje zbiorników ze sprawdzeniem/wymianą armatury i badaniem okresowym przez UDT.
• Badania i rewizje okresowe zbiorników naziemnych i podziemnych.
• Modernizacje zbiorników LPG ze zmianami konstrukcyjnymi.


Usługi logistyczne i transportowe

Ofertę sprzedaży zbiorników LPG uzupełniają usługi transportowe.

Dla zbiorników LPG o pojemnościach od 1800 litrów do 9200 litrów, realizowane na specjalistycznych samochodach, wyposażonych w dźwig do rozładunku, na terytorium całego UE.

W ramach usług logistycznych zapewniamy także transport specjalistyczny zbiorników od 10 m3 do 300 m3, w tym transporty ponadgabarytowe oraz organizację rozładunków.


Kontakt:

Krystian Winszczyk

tel.: +48 32 39 33 192

kom.: +48 693 437 374

fax: +48 32 39 33 301

email: lpg@chemet.com.pl