Od początku swojego istnienia, Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET SA świadczą szeroki zakres usług, obejmujących zarówno serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów firmy, realizację remontów urządzeń aparaturowych, a także szeroką gamę usług związanych z obróbką plastyczną i mechaniczną (zobacz: technologie spawania).

Bazując na rozbudowanym parku maszynowym, CHEMET stara się, w możliwie najszerszym zakresie, oferować swoim klientom kompleksowy zakres usług, towarzyszących podstawowej działalności produkcyjnej w każdej z obsługiwanych branż – tj. w branży LPG, petrochemii, chemii oraz w energetyce.

W ramach aparatury procesowej oferujemy Państwu usługę remontową urządzeń własnej produkcji oraz wykonanych przez innych producentów. Remonty wykonywane są na podstawie dokumentacji pierwotnej urządzenia lub na podstawie nowych założeń projektowych, związanych ze zmianą parametrów instalacji.

Remonty zbiorników

W zakresie działalności usługowo-remontowej Spółki naczelne miejsce zajmuje regeneracja pełnego zakresu zbiorników ciśnieniowych przenośnych oraz zbiorników procesowych.

CHEMET oferuje remonty:

  • zbiorników przenośnych na gazy skroplone
  • zbiorników magazynowych (max. średnica 3000 mm)
  • silosów (max. średnica 3000 mm)
  • mieszalników
  • autoklawów

Typowy zakres czynności remontowych zbiorników obejmuje:

śrutowanie powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej zbiorników, malowanie (natrysk hydrodynamiczny), wymiana elementów zbiorników (króćców, dennic, elementów płaszcza). Remonty dostarczonych zbiorników przeprowadzamy na terenie naszej firmy.

Na życzenie Klienta odbieramy zbiornik własnym transportem.

Obróbka Cieplna
Usługi dla rynku LPG
Usługi obróbki mechanicznej
Prasa krawędziowa LVD
Prasa krawędziowA
Prostowarka
Prostowarka
Zwijarka czterowalcowa
Zwijarka
Giętarka do profili DAVI MCP 20/s
Giętarka
Wypalarka laserowa
Poziome Centrum Obróbcze CNC
Obrabiarka CNC 2,5d TECOI TRF 4000
Obrabiarka CNC