W myśl strategii ciągłego rozwoju firmy, CHEMET wprowadził do swojej oferty stacjonarne oraz przenośne zbiorniki kriogeniczne dla gazów atmosferycznych i LNG.

Przewidywany dynamiczny wzrost popytu na LNG w Europie, ze względu na zróżnicowanie źródeł dostaw gazu ziemnego, wymusza rozwój infrastruktury, a co za tym idzie, produkcję nowych, kriogenicznych zbiorników, cystern, intermodalnych ISO-kontenerów i ostatecznie kriogenicznych cystern kolejowych. Stale wzrasta również zapotrzebowanie na nowe instalacje gazów atmosferycznych w różnych gałęziach przemysłu i rolnictwa.

We współpracy z Politechniką Krakowską, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy do produkcji typoszereg ISO-kontenerów zbiornikowych do transportu gazów kriogenicznych. Projekt, jako innowacyjny w skali kraju, częściowo finansowany był z funduszy Naczelnej Organizacji Technicznej.

Sukces pierwszego projektu pobudził nas do rozpoczęcia zaplanowanego na lata 2010-2013, dotowanego z UE funduszy i NOT, kolejnego przedsięwzięcia, którego celem jest zaprojektowanie linii stacjonarnych zbiorników kriogenicznych od 5 m3 do 60 m3, z zaawansowanym układem warstwowej izolacji próżniowej.


Kontakt:

Marcin Behnke

tel.: +48 32 39 33 125
tel.: +48 32 39 33 203
fax: +48 32 39 33 301
email: krio@chemet.com.pl

Stacje regazyfikacji LNG
Stacjonarne pionowe zbiorniki kriogeniczne
Stacjonarne poziome zbiorniki kriogeniczne
Kriogeniczne kontenery zbiornikowe