Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w produkcji zbiorników ciśnieniowych, CHEMET wdrożył do produkcji pierwszy typoszereg przenośnych zbiorników kriogenicznych na gazy atmosferyczne.

Tzw. ISO-kontenery 20’, 30’ i 40’ przeznaczone są do transportu intermodalnego gazów atmosferycznych: tlenu (LOX), argonu (LAR), azotu (LIN), dwutlenku węgla (LCO2) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Zastosowanie

Kriogeniczne kontenery zbiornikowe (ISO-kontenery) wykorzystywane są powszechnie do transportu gazów atmosferycznych oraz LNG w transporcie intermodalnym — morskim, drogowym i kolejowym. Mogą pełnić również funkcję stacjonarnych zbiorników magazynowych tam, gdzie z różnych względów, nieopłacalna jest budowa np. stacjonarnej stacji satelitarnej LNG.

Konstrukcja

Konstrukcja ISO-kontenera jest zgodna z dyrektywą TPED 2010/35/WE oraz wymaganiami normy EN 13530.

Wyposażenie

Standardowo zbiorniki kriogeniczne wyposażone są w kompletny system zaworów oraz płytek bezpieczeństwa, zapewniających minimalny poziom ubytku gazu, a także bezpieczny i wydajny załadunek oraz rozładunek gazu.

Informujemy, że Kriogeniczne kontenery zbiornikowe kontenery do przewozu LNG) zostały ulepszone dzięki możliwości wykorzystania w produkcji kołnierzy do zbiorników ciśnieniowych nowoczesnego centrum obróbczego (czytaj tutaj) pozwalającego na wzrost dokładności wykonania do 0,001 mm.


Karta katalogowa kriogenicznych kontenerów zbiornikowych


Kontakt:

Marcin Behnke

tel.: +48 32 39 33 125
tel.: +48 32 39 33 203
fax: +48 32 39 33 301
email: krio@chemet.com.pl