W oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników ciśnieniowych, CHEMET wdrożył do swojej produkcji typoszereg stacjonarnych pionowych zbiorników kriogenicznych o następujących parametrach:

  • Media: ciekły tlen (LOX), azot (LIN), argon (LAR), dwutlenek węgla (LCO2) oraz skroplony gaz ziemny (LNG),
  • Przepisy projektowe: EN13458 + EN13445,
  • Certyfikacja na znak CE wg 97/23/EC przez jednostkę notyfikowaną UDT-CERT wg modułu B+F (moduł G-dla rozwiązań niestandardowych – na życzenie klienta),
  • Konstrukcja: dwupłaszczowa, zbiornik wewnętrzny wraz z orurowaniem wykonany ze stali wysokostopowej,
  • Typ izolacji międzypłaszczowej: próżniowa w połączeniu z izolacją typu multi-layer,
  • MAWP: 12,5 barów, 19 barów, 26 barów, 37 barów,
  • Zbiornik wyposażony jest w kompletną niezbędną armaturę wraz z modułem PBU i ekonomizerem,
  • Zabezpieczenie antykorozyjne: system farb poliuretanowych RAL9010,
  • Na życzenie możliwość wykonania instalacji regazyfikacji wg specyfikacji klienta.

Karta katalogowa stacjonarnych pionowych zbiorników kriogenicznych


Kontakt:

Marcin Behnke

tel.: +48 32 39 33 125
tel.: +48 32 39 33 203
fax: +48 32 39 33 301
email: krio@chemet.com.pl

Stacjonarne pionowe zbiorniki kriogeniczne LNG firmy Chemet na terenie firmy