W oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji zbiorników ciśnieniowych, CHEMET wdrożył do swojej produkcji typoszereg stacjonarnych poziomych zbiorników kriogenicznych o następujących parametrach:

  • Media: ciekły tlen (LOX), azot (LIN), argon (LAR), dwutlenek węgla (LCO2) oraz skroplony gaz ziemny (LNG)
  • Przepisy projektowe: EN13458 + EN13445
  • Certyfikacja na znak CE wg 97/23/EC przez jednostkę notyfikowaną UDT-CERT wg modułu B+F (moduł G-dla rozwiązań niestandardowych – na życzenie klienta)
  • Konstrukcja: dwupłaszczowa, zbiornik wewnętrzny wraz z orurowaniem wykonany ze stali wysokostopowej
  • Typ izolacji międzypłaszczowej: próżniowa w połączeniu z izolacją typu multi-layer, MAWP: 12,5 barów, 19 barów, 26 barów, 37 barów
  • Zbiornik wyposażony jest w kompletną niezbędną armaturę wraz z modułem PBU i ekonomizerem

Na życzenie możliwość wykonania instalacji re-gazyfikacji wg specyfikacji klienta.


Karta katalogowa stacjonarnych poziomych zbiorników kriogenicznych


Kontakt:

Marcin Behnke

tel.: +48 32 39 33 125
tel.: +48 32 39 33 203
fax: +48 32 39 33 301
email: krio@chemet.com.pl