Naziemne zbiorniki LPG

CHEMET oferuje w ciągłej sprzedaży produkowane seryjnie zbiorniki naziemne na gaz propan i propan-butan w czterech podstawowych wymiarach: 2700 l, 4850 l, 6400 l, 9200 l.

Zbiorniki produkowane są zgodnie z normami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej PED oraz oznakowane znakiem CE dla IV strefy klimatycznej i dostosowane do następujących parametrów eksploatacyjnych – temperatura -20/+40°C i ciśnienie maksymalne 15,6 barów. W latach 2010 i 2011 CHEMET wprowadził do produkcji seryjnej nową linię zbiorników LPG o średnicach 1000 mm i 1250 mm oraz parametrach eksploatacyjnych od -40 do +50°C oraz ciśnienia pracy do 20 barów.

Zastosowanie zbiorników LPG

Standardowe zbiorniki LPG produkowane przez CHEMET, wykorzystywane są przede wszystkim, jako element instalacji grzewczej w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektach hotelowo-wypoczynkowych, budynkach biurowych oraz przemysłowych. Szerokie zastosowanie zbiorniki znajdują również we wszelkiego rodzaju instalacjach, gdzie gaz wykorzystywany jest w celach technologicznych – przykładem tego mogą być fermy drobiu, suszarnie produktów rolnych czy zakłady produkcyjne. Bardzo istotnym miejscem przeznaczenia produkowanych przez CHEMET zbiorników LPG, są stacje autogazu.

Konstrukcja zbiorników LPG

Podstawowa konstrukcja zbiorników jest zgodna z dyrektywą PED 2014/68/UE oraz normami zharmonizowanymi. Zbiorniki wykonane są z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką malarską w kolorze białym, o dużej refleksyjności, co stanowi ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się zbiornika. Powłoka objęta jest gwarancją jakości i trwałości.

Wyposażenie zbiorników LPG

Standardowo zbiorniki naziemne LPG wyposażone są w następującą armaturę:

  • zawór napełnienia firmy REGO – przyłącze 1 ¾ ACME do autocysterny,
  • zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia – przyłącze dla reduktora I stopnia, gwint wewnętrzny POL,
  • zawór serwisowy/awaryjne opróżnienie zbiornika firmy REGO – przyłącze ¾” NPT do autocysterny,
  • wskaźnik napełnienia firmy Rochester,
  • zawór (zawory) bezpieczeństwa z zaworem odcinającym firmy REGO lub GOK.

Możliwy jest także wybór dodatkowych opcji, jak:

  • zawór poboru fazy płynnej,
  • zawór powrotu fazy płynnej,
  • przyłącze i sonda elektroniczna do pomiaru poziomu napełniania oraz temperatury,
  • dodatkowe przyłącza do celów technologicznych,
  • inne przyłącza do uzgodnienia i wg potrzeb klienta.

Całość armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona na zbiorniku za pomocą kołpaka z tworzyw sztucznych.

Oferujemy Państwu zakup wraz ze zbiornikami naziemnymi LPG dodatkowych elementów:

reduktory I i II stopnia o standardowych parametrach do zastosowań w instalacji grzewczej budynków mieszkalnych (wydajność 12 kg/h; ciśnienie wyjściowe), prefabrykowane płyty fundamentowe.

Oferta CHEMETU obejmuje również zbiorniki naziemne dla innych stref klimatycznych oraz warunków eksploatacyjnych od -40 do +50 °C i ciśnieniu eksploatacji do 20 barów.

Karty katalogowe modułów LPG ze zbiornikami naziemnymi i podziemnymi

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników naziemnych o średnicy 1250 mm

Karta Techniczna dla zbiorników naziemnych o średnicy 1250 mm

Wytyczne posadowienia zbiorników LPG

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników naziemnych o średnicy 1000 mm (max. ciśnienie eksploatacyjne 20 barów)

Karta Techniczna dla zbiorników naziemnych o średnicy 1000 mm

Magazyny fabryczne oraz polecane firmy instalacyjne

Naziemne zbiorniki LPG na hali
Naziemne zbiorniki LPG na ciężarówce na hali
Biały naziemny zbiornik LPG na hali

Kontakt:

Krystian Winszczyk

tel.: +48 32 39 33 192

kom.: +48 693 437 374

fax: +48 32 39 33 301

email: lpg@chemet.com.pl