CHEMET oferuje specjalistyczne zbiorniki podziemne do zastosowań na stacjach autogazu.

Podstawowe wymiary zbiorników zawierają się w trzech typoszeregach:

 • Średnica zbiornika 1250 mm – pojemności: 4850 l, 6400 l, 9200 l.
 • Średnica zbiornika 1600 mm – pojemności: 10 m3, 15 m3, 20 m3.
 • Średnica zbiornika 2000 mm – pojemności: 10 m3, 15 m3, 20 m3.

Zastosowanie zbiorników podziemnych LPG do stacji autogazu

Standardowe zbiorniki LPG dla stacji autogazu produkowane przez CHEMET, przeznaczone są do zastosowania pompy CORKEN montowanej bezpośrednio na zbiorniku. Umożliwia to stworzenie kompaktowego modułu LPG. Niewątpliwą zaletą zbiorników podziemnych dla stacji autogazu jest ich bezpieczna lokalizacja, co skutkuje zmniejszeniem wymaganych stref bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki otoczenia.

Konstrukcja zbiorników podziemnych LPG do stacji autogazu

Konstrukcja zbiorników jest zgodna z dyrektywą PED 2014/68/UE oraz normami zharmonizowanymi. Zbiorniki wykonane są z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki spełniają wymagania wysokiej szczelności; testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 kV, dodatkowo objęte są gwarancją jakości i trwałości. Na wyposażeniu zbiornika zamontowana jest tzw. kopuła (studzienka) z tworzywa, umożliwiająca dostęp do armatury oraz ją ochraniająca.

Wyposażenie zbiorników podziemnych LPG do stacji autogazu

Standardowo zbiorniki naziemne LPG wyposażone są w następującą armaturę:

 • zawór napełnienia – zawór kulowy DN32 plus zawór firmy REGO – przyłącze 1¾ ACME do autocysterny,
 • pobór fazy ciekłej DN50 – zawór kulowy DN32 plus zawór nadmiernego wypływu,
 • powroty fazy ciekłej i gazowej – zawór kulowy DN25 plus zawór zwrotny,
 • zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia – przyłącze dla reduktora I stopnia gwint wewnętrzny POL,
 • zawór serwisowy/awaryjne opróżnienie zbiornika firmy REGO – przyłącze ¾” NPT do autocysterny,
 • wskaźnik napełnienia firmy Rochester,
 • zawór (zawory) bezpieczeństwa z zaworem odcinającym firmy REGO lub GOK,
 • przyłącze do sondy elektronicznej do pomiaru poziomu (w standardzie krócieć zaślepiony bez wyposażenia).

Całość armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona na zbiorniku za pomocą osłony.

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników LPG do stacji autogazu

Karta Techniczna zbiorników o średnicy 1250 mm

Karta Techniczna zbiorników o średnicy 1600 mm

Karta Techniczna zbiorników o średnicy 2000 mm

Wytyczne posadowienia zbiorników (średnica 1250 mm)

Wytyczne posadowienia zbiorników (średnica 1600 mm)

Wytyczne posadowienia zbiorników (średnica 2000 mm)

Zielony odziemny zbiornik LPG do stacji autogazu
Zielony odziemny zbiornik LPG do stacji autogazu zbliżenie na zawory
Zielony odziemny zbiornik LPG do stacji autogazu na hali produkcyjnej

Kontakt:

Krystian Winszczyk

tel.: +48 32 39 33 192

kom.: +48 693 437 374

fax: +48 32 39 33 301

email: lpg@chemet.com.pl