Podziemne zbiorniki LPG


CHEMET oferuje w ciągłej sprzedaży produkowane seryjnie zbiorniki podziemne na gaz propan i propan-butan w czterech podstawowych wymiarach: 2700 l, 4850 l, 6400 l, 9200 l.

Zbiorniki produkowane są zgodnie z normami Europejskiej Dyrektywy Ciśnieniowej PED oraz oznakowane znakiem CE dla IV strefy klimatycznej i dostosowane do następujących parametrów eksploatacyjnych – temperatura -20/+40 °C i ciśnienie maksymalne 15,6 barów. W latach 2010 i 2011 CHEMET wprowadził do produkcji seryjnej nową linię zbiorników LPG o średnicach 1000 mm i 1250 mm oraz parametrach eksploatacyjnych od -40 do +50°C oraz ciśnienia pracy do 20 barów.

Zastosowanie podziemnych zbiorników LPG

Podobnie jak w przypadku zbiorników naziemnych, zbiorniki podziemne mają zastosowanie w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektów hotelowo-wypoczynkowych, biurowych oraz przemysłowych. Są również często wykorzystywane w instalacjach, gdzie gaz stosowany jest w celach technologicznych, a także w magazynach gazu płynnego czy małych rozlewniach gazu. I w tym wypadku istotnym przeznaczeniem zbiorników są stacje tzw. autogazu.

Niewątpliwym atutem zbiorników podziemnych jest ich lokalizacja, co w znaczącym stopniu podnosi poziom bezpieczeństwa przy eksploatacji, jednocześnie nie naruszając struktury terenu (zbiornik jest niewidoczny). Ze względu na niekwestionowane aspekty bezpieczeństwa oraz walory estetyczne, obserwowany jest obecnie proces przejścia ze zbiorników naziemnych na podziemne.

Konstrukcja zbiorników LPG

Konstrukcja zbiorników jest zgodna z dyrektywą PED 2014/68/UE oraz normami zharmonizowanymi. Zbiorniki wykonane są z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości nowoczesną, ekologiczną powłoką antykorozyjną z tworzywa poliuretanowego. Powłoki te spełniają wymagania wysokiej szczelności, testowane są na przebicie prądem o napięciu min 14 kV, objęte są także gwarancją jakości i trwałości. Zbiornik wyposażony jest w kopułę z tworzywa, umożliwiającą dostęp do armatury i dodatkowo ją zabezpieczającą.

Wyposażenie podziemnych zbiorników LPG

Standardowo zbiorniki podziemne LPG wyposażone są w następującą armaturę:

 • zawór napełnienia firmy REGO – przyłącze 1 ¾ ACME do autocysterny,
 • zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia – przyłącze dla reduktora I stopnia gwint wewnętrzny POL,
 • zawór serwisowy/awaryjne opróżnienie zbiornika firmy REGO – przyłącze ¾” NPT do autocysterny,
 • wskaźnik napełnienia firmy Rochester,
 • zawór (zawory) bezpieczeństwa z zaworem odcinającym firmy REGO lub GOK.

Możliwy jest także wybór dodatkowych opcji, jak:

 • zawór poboru fazy płynnej,
 • zawór powrotu fazy płynnej,
 • przyłączę i sonda elektroniczna do pomiaru poziomu napełniania oraz temperatury,
 • dodatkowe przyłącza do celów technologicznych,
 • inne przyłącza do uzgodnienia i wg potrzeb klienta.

Całość armatury posiada znak CE. Armatura jest chroniona na zbiorniku za pomocą kołpaka z tworzyw sztucznych.

CHEMET oferuje Państwu zakup wraz ze zbiornikami podziemnymi LPG dodatkowych elementów:

 • reduktory I i II stopnia o standardowych parametrach do zastosowań w instalacji grzewczej budynków mieszkalnych (wydajność 12 kg/h; ciśnienie wyjściowe),
 • zestawy do montażu ochrony katodowej,
 • prefabrykowane płyty fundamentowe.

Karty katalogowe modułów LPG ze zbiornikami naziemnymi i podziemnymi

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników podziemnych

Karta Techniczna dla zbiorników podziemnych

Wytyczne posadowienia zbiorników LPG

Magazyny fabryczne oraz polecane firmy instalacyjne

Zielone, podziemne zbiorniki na gaz LPG firmy Chemet na przyczepie ciężarówki
Zielone zbiorniki podziemne LPG zbliżenie na zawory
Wielki, zielony zbiornik podziemny na gaz LPG firmy Chemet na hali

Kontakt:

Krystian Winszczyk

tel.: +48 32 39 33 192

kom.: +48 693 437 374

fax: +48 32 39 33 301

email: lpg@chemet.com.pl