CHEMET SA, konsekwentnie realizując misję globalnego producenta oraz dostawcy wyspecjalizowanych urządzeń ciśnieniowych, jest obecny na wszystkich kontynentach. Staramy się nieustannie rozwijać nasze produkty i usługi, poprzez ścisłą współpracę zarówno z globalnymi koncernami chemicznymi i paliwowo-energetycznymi, lokalnymi firmami inżynieryjnymi oraz instalatorskimi, jak również z najlepszymi dostawcami w kraju i zagranicą.

Począwszy od lat 90-tych XX wieku, CHEMET sukcesywnie rozwija, we współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami branży logistyki kolejowej, produkcję zbiorników cystern kolejowych do przewozów gazów skroplonych oraz niebezpiecznych substancji chemicznych.

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu oraz na wysoko wykwalifikowanej kadrze pracowników CHEMET w 2012 roku zaprojektował, wyprodukował oraz uzyskał dopuszczenie do ruchu dla cysterny kolejowej o pojemności V=112m3 do przewozu gazów skroplonych (propan, butan, LPG oraz ich mieszanin).

Dzięki dobrej współpracy z klientami możemy cieszyć się realizacją nowych projektów dla branży logistyki kolejowej.

Nasze cysterny kolejowe

Naszym klientom mamy do zaoferowania cysterny kolejowe do przewozu niebezpiecznych gazów skroplonych takich jak propan, butan, ich mieszanin, amoniaku oraz innych substancji chemicznych np. kwasu siarkowego, kwasu solnego, nitrobenzenu. Wagony są projektowane i certyfikowane zgodnie z przepisami TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności) oraz RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych).

Mając na uwadze bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych wagony posiadają możliwość wyposażenia w następujące komponenty:

  • system przeciwnajazdowy (wg przepisów RID, Punkt TE25),
  • układ GPS,
  • licznik przebiegu,
  • detektor wykolejenia,
  • szybko złącza (TODO, WECO)

Zbiorniki cystern kolejowych

Firmom z branży logistyki kolejowej oferujemy oprócz kompletnych cystern kolejowych, także możliwość zamówienia samych zbiorników do przewozu niebezpiecznych i trujących substancji chemicznych.

Zbiorniki mogą być wykonane ze stali węglowej oraz ze stali kwasoodpornej w zależności od przewożonego medium  i wymagań klienta.


Kontakt:
tel.: +48 32 39 33 168
tel.: +48 32 39 33 203
fax: +48 32 39 33 301
email: rtc@chemet.com.pl

Cysterna kolejowa
V=108m³
Cysterna kolejowa
V=113,5m³
Cysterna kolejowa
V=117m³
Cysterna kolejowa
V=125m³
Zbiorniki cystern kolejowych
Cysterna kolejowa
V=55m³