PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

KONKURS BIULETYNU INFORMACYJNEGO

Regulamin Konkursu pt. „Pierniki 2022”

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY CHEMET SA

KARTY KATALOGOWE PRODUKTÓW

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników naziemnych o średnicy 1000 mm (max. ciśnienie eksploatacyjne 20 barów)

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników naziemnych o średnicy 1250 mm

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników podziemnych

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników LPG do stacji autogazu

Karty techniczne modułów stacji LPG

Informacje o realizowanej strategii podatkowej

Chemet S.A._Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020
Chemet S.A._Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021

Procedura realizacji praw osób

Procedura realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez CHEMET SA