PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE

KONKURS pt. „Mural na 80-lecia Chemet-u” 

Plakat Konkursu „Mural na 80-lecie Chemet-u”

Regulamin konkursu pt. „Mural na 80-lecia Chemet-u” 

Załącznik nr 1, Umowa o przeniesienie praw autorskich

Załącznik nr 2, Zgłoszenie do konkursu

Załącznik nr 3, Wizualizacja

Logo Chemet

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY CHEMET SA

KARTY KATALOGOWE PRODUKTÓW

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników naziemnych o średnicy 1000 mm (max. ciśnienie eksploatacyjne 20 barów)

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników naziemnych o średnicy 1250 mm

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników podziemnych

Dane techniczne do pobrania dla zbiorników LPG do stacji autogazu

Karty techniczne modułów stacji LPG

Informacje o realizowanej strategii podatkowej

Chemet S.A._Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020
Chemet S.A._Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021
Chemet S.A._Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

Procedura realizacji praw osób

Procedura realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane przez CHEMET SA