Bazując na typoszeregu produkowanych przez CHEMET pionowych i poziomych zbiorników kriogenicznych, umieściliśmy w naszej ofercie kompleksowy produkt – stacje regazyfikacji gazów skroplonych, takich jak ciekły tlen (LOX), azot (LIN), argon (LAR) oraz skroplony gaz ziemny (LNG).

Głównymi elementami instalacji regazyfikacji są:

  • Zbiornik wyposażony w kompletną niezbędną armaturę wraz z modułem PBU i ekonomizerem.;
  • Parownice atmosferyczne;
  • Podgrzewacz gazu;
  • Panel redukcyjny I-go stopnia;
  • Nawanialnia (tylko dla LNG);
  • Instalacja sprężonego azotu do napędu zaworów pneumatycznych;
  • Instalacja AKPiA.

Wielkość zbiornika oraz wydajność stacji ustala się w zależności od potrzeb klienta.


Kontakt:

Marcin Behnke

tel.: +48 32 39 33 125
tel.: +48 32 39 33 203
fax: +48 32 39 33 301
email: krio@chemet.com.pl